Postolje 36451, 36452, 36453

Postolje 36451, 36452, 36453

Artikal Mramor Visina Cijena
 36451 65 x 30 mm  26,3 cm  24,00 KM
 36452 65 x 30 mm  23,4 cm  22.00 KM
 36453 65 x 30 mm  21,3 cm  20.00 KM