Postolje 36404, 36405, 36406

Postolje 36404, 36405, 36406

Artikal Materijal Visina Cijena
 36404  zlato  125 mm  14.40 KM
 36405  zlato  110 mm  13.80 KM
 36406  zlato  95 mm  13.20 KM