Postolje 36361, 36362, 36363, 36364

Postolje 36361, 36362, 36363, 36364

Artikal Mramor Visina Cijena
 36361  80 x 30 mm  25,4 cm  18,00 KM
 36362  70 x 30 mm  23,6 cm  17,00 KM
 36363  70 x 30 mm  21,5 cm  16,00 KM
 36364  65 x 30 mm  19,5 cm  15,00 KM