Postolje 36331, 36332, 36333, 36334

Postolje 36331, 36332, 36333, 36334

Artikal Mramor Visina Cijena
 36331  80 x 30 mm  25,4 cm  24,00 KM
 36332  70 x 30 mm  23,6 cm  22,00 KM
 36333  70 x 30 mm  21,5 cm  20,00 KM
 36334  65 x 30 mm  19,5 cm  18,00 KM